MTEP, Atsinaujinanti energetika, ekologiškų ir tvarių produktų kūrimas

MB LEVIATANAS

Apie MB Leviatanas

Tvarūs ir gamtai draukiški sprendimai

Startuolis, subūręs patyrusią komandą ir pasiryžęs spręsti MTEP iššūkius ir veikiantis atsinaujinančios energetikos srityje, kuriantis draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus, vystantis hidrokinetinės elektros jėgainės technologiją.

Vykdomi projektai

LEVIATANAS, MB TARPTAUTINĖS TINKLAVEIKOS, ĮSITRAUKIMO Į MTEPI PARTNERYSTĖS TINKLUS SKATINIMAS“ NR. 02-017-K-0002

Leviatanas, MB įgyvendina projektą pagal priemonę „InoConnect“. Projekto veiklomis siekiama skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus. Dalyvaujant tarptautinės tinklaveikos renginiuose bus siekiama surasti partnerių ir kartu pateikti paraiškas tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms. Projekto metu bus dalyvaujama 12-oje renginių. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, renginiuose tikslas surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose – tarptautinėse ES MTEPI programose. 

Projekto pradžia: 2023 m. liepos mėn. Projekto vertė: 23 507 EUR, iš kurių 19 981 EUR – ES parama.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 22 mėnesiai

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų tvarių atsinaujinančios energetikos sprendimų kūrimui, paieška EĮT renginiuose Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0090

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Projekto metu bus dalyvaujama 13-oje renginių. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose tikslas surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose – tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Aktyvaus dalyvavimo renginiuose tikslas su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį / susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Beužtvankinės mini hidroturbinos panaudojamos upėse ir jūros srovėse prototipo kūrimas Nr. 01.2.1-MITA-T-852-02-0086

Atlikus jau sukurtų mini hidroturbinų analizę ir apžvelgus jų konstrukcijas ir hidrodinaminius elementus išryškėja neišnaudotos vandens potencialo sukamosios galimybės, kurios pasireiškia susidarius įrenginyje sūkuriui. Upių ir jūros srovių energetinis potencialas nėra iki galo panaudotas, ypatingai kuriant draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus. Milžiniškos vandens užtvankos negrįžtamai pakeičia gamtos kraštovaizdžius, atnešdamos ne tik naudos bet ir žalos. Tuo tarpu Mažos beužtvankinės hidroturbinos gali tiekti elektros energiją be žalos upėms, net papildant regionų energetinius resursus.

Šio projekto tikslas yra sukurti beužtvakinės mini hidroturbinos prototipą, skirtą naudoti upės ir jūros srovėse.

Mūsų kontaktai

Leviatanas, MB
Kraštų k. 7, Kraštų k., Rokiškio r.
mbleviatanai@gmail.com